เปิดโลกของคุณให้กว้างขึ้น เพื่อนใหม่กำลังรอคุณอยู่
Language/ภาษา:
English Language Version
 
Thai Language Version

คุณพบแล้ว บริการการสื่อสารระหว่างชาวไทยกับชาวต่าง
ชาติที่ง่าย และไม่แพง!

เพียง $3.49 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่ออีเมล!*

•  บริการการแปลอีเมลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่รวดเร็ว
    ทันใจและเชื่อถือได้
•  เชื่อมั่นได้ว่าเป็นการแปลที่ถูกต้องโดยนักแปลของเราที่จบปริญญา และเป็นเจ้าของภาษากัน
    ทุกคน
•  สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของไทยชิตแชตเพื่อส่งอีเมลร่วมกับคุณได้
•  ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ที่ง่ายและปลอดภัย
•  ใช้บริการง่ายโดยไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆแอบแฝง
    * 50 คำแรกนั้นนับจากอีเมลภาคภาษาอังกฤษ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำถามที่ถูกถามบ่อย

เริ่มต้นความสุขในการแบ่งปันรูปแบบใหม่ได้แล้ว!

•  แปลอะไรก็ได้ แค่ส่งอีเมลข้อความนั้นๆถึงตัวคุณเอง
•  ลดอุปสรรคเรื่องภาษาได้โดยวิธีง่ายๆ
•  หมดปัญหาการเข้าใจผิด หรือความสับสนในการสื่อสาร
•  เป็นวิธีการสื่อสารที่สะดวก แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
•  เริ่มต้นการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซี้งและมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิม

ลงทะเบียนฟรี! เริ่มต้นความสนุกทันทีจากประโยชน์ของการใช้บริการการสื่อสาร
ระหว่างเพื่อนชาวไทยและต่างชาติที่ไม่แพง

เราเป็นผู้ชำนาญในการแปลอีเมลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แค่นี้แหละที่เราทำ และทำอย่างดีที่สุด!

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
สงวนลิขสิทธิ์ ©2008 ไทยชิตแชต ออกแบบเวปไซท์โดย Kristi Clemens Design.